Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

1. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων: Αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση   (word-pdf)
2. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων: Πολιτιστικά Προγράμματα                       (word-pdf)
3. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων: Περιβαλλοντικά Προγράμματα                 (word-pdf)
4. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων: Αξιοποίηση των ΤΠΕ  στην εκπαίδευση      (word-pdf)