ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ Α1)

 

1. Οριστικός  Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Δασκάλων   (word-pdf)
2. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Νηπιαγωγών  (word-pdf)
3.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Φιλολόγων   (word-pdf)
4.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Φυσικών Επιστημών  (word-pdf)
5.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Αγγλικής Γλώσσας  (word-pdf)
6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Γαλλικής Γλώσσας  (word-pdf)
7. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Γερμανικής Γλώσσας  (word-pdf)