Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ Α1)

 

1. Οριστικός  Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Δασκάλων   (word-pdf)
2. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Νηπιαγωγών  (word-pdf)
3.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Φιλολόγων   (word-pdf)
4.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1 – Φυσικών Επιστημών  (word-pdf)
5.  Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Αγγλικής Γλώσσας  (word-pdf)
6. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Γαλλικής Γλώσσας  (word-pdf)
7. Οριστικός Πίνακας Κατάταξης  Επιμορφωτών  Α1- Γερμανικής Γλώσσας  (word-pdf)