Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» - Καλές Διδακτικές Πρακτικές

 

 

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2010

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»

Καλές Διδακτικές Πρακτικές


Με ιδιαίτερη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως 506 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας απέστειλαν 569 σενάρια διδασκαλίας ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση καλών διδακτικών πρακτικών στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Ευχαριστούμε θερμά το σύνολο των συναδέλφων που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Τα σενάρια διδασκαλίας που θα επιλεγούν και θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού θα ανακοινωθούν στο τέλος Ιανουαρίου.