Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης: 32.361 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και 70 κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς έλαβαν μέρος στην Διαβούλευση

Στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης   32.361 μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας έλαβαν μέρος  στη μελέτη διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών αποστέλλοντας τα  σχετικά ερωτηματολόγια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.


Συγκεκριμένα συμμετείχαν:
28.018 Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης
3.446 διευθυντές σχολικών μονάδων
602 σχολικοί σύμβουλοι
247 στελέχη της εκπαίδευσης

Επίσης, 70 επιστημονικοί/κοινωνικοί φορείς και τμήματα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας συμμετείχαν στη διαβούλευση στέλνοντας τις προτάσεις τους.

Σε αυτή τη χρονική φάση ολοκληρώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και αναμένεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων προς τα τέλη Σεπτεμβρίου.