Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ Ποιοτικού Ελέγχου Προδιαγραφών και Παραδοτέων Επιμορφωτικού Υλικού

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20 Ιανουαρίου 2011

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης και ειδικότερα για την υλοποίηση του σχεδιασμού του υποέργου 2, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη επιλογή πέντε (5) αμειβόμενων εμπειρογνωμόνων Ποιοτικού Ελέγχου Προδιαγραφών και Παραδοτέων Επιμορφωτικού Υλικού. Οι Εμπειρογνώμονες Ποιοτικού Ελέγχου Προδιαγραφών και Παραδοτέων Επιμορφωτικού Υλικού έχουν ως κύριο έργο: α) Συμβουλευτική υποστήριξη προς τα μέλη των ομάδων σχετικά με τη συγγραφή επιμορφωτικού υλικού σύμφωνα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων β) Έλεγχο Προδιαγραφών και παραδοτέων Επιμορφωτικού Υλικού.

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (αρχείο 7.α)

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας κάντε κλικ εδώ (Αρχείο 7.b)