Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 20 Ιανουαρίου 2011

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (Μ.Π.Ε) και ειδικότερα για την υλοποίηση του σχεδιασμού του υποέργου 2, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή 30 αμειβόμενων εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων για την παραγωγή επιμορφωτικού υλικού. Για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του Μ.Π.Ε. θα γίνει σε πρώτο στάδιο η επιλογή των εμπειρογνωμόνων εγκαρσίων δράσεων στα εξής θεματικά αντικείμενα: 1. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 2. Περιβαλλοντικά προγράμματα 3. Πολιτιστικά προγράμματα 4. Τέχνες στην Εκπαίδευση (Κινηματογράφος, Θέατρο, Εικαστικά, Μουσική).

Για να δείτε την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (αρχείο 6.α)

Για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας κάντε κλικ εδώ (Αρχείο 6.b)