Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

Πρόσκληση Υποβολής Ερευνών-Μελετών-Αξιολογήσεων

 

 
«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προς

Μέλη ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ,

κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς,

ερευνητές, μελετητές,

μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας


 

Για τον σκοπό αυτό καλείται κάθε ενδιαφερόμενος φορέας (ιδίως μέλη ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί φορείς, ερευνητές, μελετητές, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος δημιουργός ή δικαιοδόχος συναφούς έργου ο οποίος επιθυμεί να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια) να υποβάλει έργα λόγου κάθε μορφής (όπως, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, επιστημονικές έρευνες, μελέτες, αξιολογήσεις, άρθρα, δοκίμια, εγχειρίδια, ανακοινώσεις και γενικά κάθε είδους γραπτά κείμενα) που έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια  και αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15 Φεβρουαρίου 2011

 

Την Πρόσκληση με τις αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να τη βρείτε εδώ: (word)