Αναζήτηση

Χρήσιμοι Ιστότοποι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

(Διδακτικών Σεναρίων)

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

  

 

Στο πλαίσιο του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης καλούμε τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της διοίκησης ) όλων των βαθμίδων είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες να αποστείλουν σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών, τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν στη σχολική μονάδα όπου εργάζονται (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ κτλ.).

Τα Σχέδια Καλών Διδακτικών Πρακτικών που θα επιλεγούν θα αποτελέσουν μέρος του επιμορφωτικού υλικού του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης.

Την Πρόσκληση με τις αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να την βρείτε εδώ: (word 1)

Το ειδικό έντυπο υποβολής των σχεδίων διδασκαλίας μπορείτε να το βρείτε εδώ: (word 2)