ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Καλές Πρακτικές

Home /2.Δευτεροβαθμια/ΠΕ06/19. ΒΘΜΙΑ_ΠΕ06_09_Κωτσιομύτη_Μαρία

Φάκελοι & Αρχεία
-Έντυπο Υποβολής Καλής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο- ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.doc826 Kb
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο – ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ.doc175 Kb
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο – ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗ.doc28 Kb