ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Καλές Πρακτικές

Home /2.Δευτεροβαθμια/ΠΕ03/9. ΒΘΜΙΑ__ΠΕ03_17_Ταουκτσόγλου_Αναστασία

Φάκελοι & Αρχεία
-Έντυπο Υποβολής Καλής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
O Τριγωνομετρικός Κύκλος- Μέρος Ι (Σενάριο) [2η και 3η ώρα διδασκαλίας].doc683 Kb
O Τριγωνομετρικός Κύκλος- Μέρος Ι (Φύλλο Εργασίας) [2η και 3η ώρα διδασκαλίας].doc589 Kb
Εκμάθηση Geogebra (1η ώρα διδασκαλίας).doc305 Kb
Ο Τριγωνομετρικός Κύκλος στο Internet [6η ώρα διδασκαλίας].doc419 Kb
Ο Τριγωνομετρικός Κύκλος- Μέρος ΙΙ (Σενάριο) [4η και 5η ώρα διδασκαλίας].doc910 Kb
Ο Τριγωνομετρικός Κύκλος- Μέρος ΙΙ (Φύλλο Εργασίας) [4η και 5η ώρα διδασκαλίας].doc576 Kb
τριγωνομετρικός κύκλος-1 [2η και 3η ώρα διδασκαλίας].ggb5 Kb
τριγωνομετρικός κύκλος-2 [2η και 3η ώρα διδασκαλίας].ggb4 Kb
τριγωνομετρικός κύκλος-3 [4η και 5η ώρα διδασκαλίας].ggb5 Kb
τριγωνομετρικός κύκλος-4 [4η και 5η ώρα διδασκαλίας].ggb5 Kb
τριγωνομετρικός κύκλος-5 [4η και 5η ώρα διδασκαλίας].ggb6 Kb