ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Καλές Πρακτικές

Home /2.Δευτεροβαθμια/ΠΕ02_ΙΣΤΟΡΙΑ/6. ΒΘΜΙΑ__ΠΕ02_Ιστορία_17_Παπαδάκη_Αντωνία

Φάκελοι & Αρχεία
-Έντυπο Υποβολής Καλής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΠΗΓΕΣ για το σχέδιο εργασίας.doc195 Kb
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συνοδευτικά του σχεδίου εργασίας.doc83 Kb