ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Καλές Πρακτικές

Home /1.Πρωτοβαθμια/ΠΕ60_ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ/12. ΑΘΜΙΑ_ΠΕ60_22_Σολάκη_Κυριακή

Φάκελοι & Αρχεία
-Έντυπο Υποβολής Καλής Εκπαιδευτικής Πρακτικής
Καλές διδακτικές πρακτικές.doc142 Kb
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ .isf15.47 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Inspiration.doc3.57 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Μαθαίνω να κυκλοφορώ.doc15.47 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - Tux paint.doc2.78 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - Tux paint.doc6.2 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Google earth.doc9.83 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Google maps.doc4.44 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - CD Χαιρώνειας.doc13.22 MB
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 - CD Χαιρώνειας.doc5.83 MB